Vad är lajv?

Lajv är ett sorts spel där samtliga deltagare spelar varsin roll. Ungefär som en teater, fast utan åskådare. Det finns normalt inget manus, utan man agerar bara som man tycker passar rollen man spelar.
Man utgår ifrån en fantasivärld som arrangörerna presenterat för lajvdeltagarna i förväg, ofta i form av informationstexter på en hemsida. Informationen beskriver världen och kan innehålla saker som hur den ser ut, relationer till grannländer, religionen, hur landets styre funkar och allt möjligt annat. Dessutom brukar det finnas andra informationstexter som beskriver hur man hittar till lajvområdet, vilka säkerhetsregler som gäller, hur man anmäler sig, och annat  praktiskt.
Väl på lajvet strävar man tillsammans efter att skapa en illusion av den världen. Man använder kläder, rekvisita och miljöer som passar för världen och för rollerna man försöker gestalta.
Under hela tiden som lajvet pågår spelar man sin roll. Ett lajv kan vara allt mellan ett par timmar och flera dagar i streck. Det vanligaste är förmodligen mellan två och fyra dygn.


Liten ordlista:

arr.                Förkortning för "arrangör". Det är dom som skapar och driver lajven.
boffer:           Strid med boffervapen.
boffervapen: Mjuka vapen som används på många lajv.
iff:                    Iff är ett tillstånd någonstans mitt emellan "in" och "off". Ofta innebär det att man till exempel pratar om något offigt med en medlajvare, men på ett sånt sätt att den oinvigde inte förstår att det man pratar om är off.
inlajv/in:        När något är inlajv eller "in" så betyder det att det är en del av spelet. Något som skett under pågående lajv har skett "inlajv".
Intrig:            En intrig är en liten snutt information du får av arr. innan lajvet börjar. Det kan vara något din roll har hört, bör veta om eller vill uppnå som inte är allmänt känt. Man väljer själv hur man vill spela på sin intrig, om man vill berätta för sina gruppmedlemmar om den eller hur man gör. Ibland får man föremål som är kopplade till intrigen, dessa föremål kallas för "intrigföremål" och brukar fritt få stjälas och byta ägare under lajven, efter lajvet återlämnas alla intrigföremål till arr.
metalajva:    Att "metalajva" innebär att spela på offinformation som ens roll egentligen inte har kännedom om.
offlajv/off:    Offlajv är motsatsen till inlajv. Något man diskuterat innan lajvet diskuterades "off". Att för en stund gå ur sin roll under lajvet kallas för att "offa" och saker som stör lajvstämningen, som plastpåsar och mobiltelefoner benämns som "offiga".
offrunan:       På många lajv kan man märka vissa behållare med offrunan. Det betyder att det som finns i behållaren är off och alltså inte tillhör lajvet. Bra exempel på saker som bör förvaras offmärkt är mediciner och riktiga pengar. Offmärkta behållare får inte heller stjälas, även om lajvet i övrigt tillåter stöld. Offrunan kan se lite olika ut, men det är mer eller mindre varianter på samma tema. Såhär kan dom se ut, till exempel:

stoppord:        Stoppordet (oftast "HOLD!") används för att bryta spelet om något allvarligt händer som måste lösas off. Till exempel om någon blir skadad på riktigt.
tältfrid:        På vissa lajv råder tältfrid. Det innebär att ingen får gå in i ditt tält, vindskydd, hus eller vad du nu bor i medan lajvet pågår. Det gör att man kan gömma undan offiga saker lite lättare, men i gengäld kan man inte gömma intrigföremål i tältet på såna lajv. På vissa lajv råder "lägerfrid" som är en extremvariant av tältfrid och det innebär att man inte ens får gå in i folks läger.