Hur man skriver en bra intrig.

Vad är en intrig och vad avgör om den är bra?

En "intrig", när man snackar lajv eller rollspel, är en informationssnutt som bara någon eller vissa av spelarna får tillgång till inför ett spel. Intrigen innehåller information om sådant som rollen känner till, men som inte är allmänt känt och därför inte lämpar sig att lägga ut i den allmänna informationen inför spelet. Intrigen kan bestå av saker som till exempel ett uppdrag, ett rykte eller ett minne.
En "bra intrig" är en intrig som gör det som intrigskrivaren avser.
Intriger kan användas som verktyg för att till exempel få igång spel över gruppgränser, jämna ut spelfältet för nybörjare eller folk som är nya i kampanjen, aktivera passiva lajvare eller för att hjälpa spelet i den riktning arrangörerna vill ha det. Intriger kan också användas för att få nya spelelement i spel så fort och smidigt som möjligt.

Vad krävs för att skriva en bra intrig?

För att skriva en bra intrig krävs mycket god kännedom om kampanjen. En intrig ska vara till för att berika och hjälpa spelet, inte ersätta eller konkurrera med det som redan byggts upp.
För att skriva en bra intrig krävs bra grepp om språket och god ordförståelse samt läsförståelse, så att man lätt kan försäkra sig om att det man skriver är tydligt och får fram budskapet man vill leverera.
Lång lajverfarenehet skadar inte heller, för det ger ett större "bibliotek" över vad som brukar funka och vad som inte gör det. Saknar man detta behövs desto större inlevelseförmåga, så att man själv klarar av att resonera sig fram till vad som kan fungera.

Om flera intrigskrivare samarbetar är god kommunikation helt vitalt. Det är här man har bästa chansen att fånga upp ifall någon i intrigskrivargruppen inte har vad som krävs vad gäller att tydligt förmedla det man vill ha sagt, så att även de som inte var med och hittade på det enkelt kan förstå hur det är tänkt.

Tänk på hur intrigen ska läsas.

En intrig läses ofta många, många gånger inför ett lajv. Man vill vara säker på att komma ihåg det där namnet, eller den där orten, eller det man såg på det där värdshuset i förra veckan. Inte sällan skrivs den ut och tas med i packningen för att man ske kunna dubbelkolla under lajvet om man blir osäker.
Därför är det jätteviktigt att informationen i intrigen att kortfattad och koncis.
Det här är inte rätt ställe för snirkligt språk och kryptiska formuleringar.

Om du absolut vill ha med en stämningstext, så se till att den är relevant både för rollen och intrigen. Inled eller avsluta med stämningstexten, spräng aldrig in den bland intrigtexten. Använd dubbelt radavstånd från själva intrigtexten och använd gärna kursiv stil och större eller mindre text, så att det är glasklart att den inte är en del av själva intrigen. Det ska vara lätt att med en snabb blick se skillnaden.

Vem är intrigen till?

När man skriver är det viktigt att tänka både på vem man skriver till är, både off och in.
Lajvaren, först: Om du vet hur gammal lajvaren som ska ha intrigen är eller hur pass erfaren denne är, så anpassa språket och innehållet efter det. Det samma gäller om du vet att lajvaren i fråga gärna vill ha en intrig av ett visst slag. Vet du ingetdera är det jätteviktigt att skriva på ett sånt sätt att vem som helst kan ta det till sig. Återigen är det värt att påpeka att det här inte är rätt tillfälle att vara kryptisk. Jag vet att det kan vara lockande att skriva intrigerna som någon slags gåtor, men du är lajvets arrangör, på många sätt rollens gud. Det är ditt jobb att hjälpa lajvaren till roligt spel, inte att lura eller överlista den.
Rollen: Skriv intrigen så den känns logisk och naturlig för rollen. Du vill hjälpa lajvaren att gå in i sin roll och leva sig in i spelet. Undvik att skriva saker som står i konflikt med rollens naturliga intressen och personlighet.

Exempel: Du vill ge en roll en informationssnutt om det politiska läget i landet. Om du vet att rollen har ett politiskt intresse kan du helt enkelt säga något om att någon rollen pratat med har berättat det här. Använd något från rollen för att väva in det. Är rollen nyanländ? Låt det vara någon den mötte och färdades med ett slag längs vägen. Har rollen aldrig varit utanför byn? Ja då måste det varit någon på genomresa, som grannens kusin eller något. (Glöm inte att lämna en rad i grannens intrig om att kusinen nyligen varit på besök.)
Men, anta att du vet att den här rollen inte har något som helst politiskt intresse, men du vill fortfarande ge intrigen till rollen, för att till exempel försäkra dig om att informationen finns hos någon i rollens grupp. Ja då kan det ha varit så att två personer precis före rollen i dasskön råkat i bråk om saken och med höga röster käftat fram och tillbaka. På så vis kan rollen inte ha undvikit att få reda på det, trots ointresse.
Även om du såklart kan skriva in den där främlingen rollen slog följe med på vägen även för en roll utan politiskt intresse, så blir den situationen inte helt naturlig för lajvaren att sätta sig in i. Lajvaren blir tvungen att bända lite på sin roll och även om situationen absolut hade kunnat uppstå så gör den absolut ingenting för att hjälpa lajvaren att gå in i sin roll. I dasskösexemplet, däremot så har vi satt rollen i en situation som är helt naturlig och vi ger på sätt och vis rollen "rätt" i sitt ointresse i och med de högljudda bråkstakarna i ett läge när rollen förmodligen redan är lite obekväm och hellre vill att folk fokuserar på att få sitt gjort så fort som möjligt.Till saken hör också att dassrykten är en grej på många lajv. Papper och penna lämnas vid dassen och man uppmanar lajvarna att skriva upp rykten de hört eller vill sprida. Intrigen hjälper till att ge vikt år den spelmekanismen.

Kapa aldrig rollen.

Det finns tillfällen när det är effektivt att skriva saker ur rollens perspektiv, men ta aldrig någonsin kontrollen över rollen i intrigtexten. Ta aldrig beslut åt rollen och undvik att lägga in åsikter eller ens slutsatser om det inte är absolut nödvändigt.
För många lajvare blir rollerna något man är väldigt nära förknippad med, så att plötsligt få berättat för sig vad rollen gjort eller tyckt om något kan komma som en kalldusch. Särskilt om det som berättas inte riktigt passar med hur lajvaren själv hade valt att spela på situationen.

Ett lajv är ingen teaterpjäs och en intrig är inget manus. Du som intrigskrivare måste skriva så att du lämnar lajvaren fri att hantera informationen på vad sätt denne tycker passar. Lita på lajvaren, denne känner sin roll bäst. Om du har några som helst tveksamheter gällande vad du tror att lajvaren i fråga kan ta sig till med informationen, så leta hellre efter en mer pålitlig lajvare för just den intrigen.

Anta att du till exempel vill förmedla att historien rollen fick höra av den där främlingen kanske inte är riktigt sann:
Istället för att skriva något i stil med "Du litar inte på det som främlingen sagt."
Så skriv något i stil med "Främlingen var inte förtroendeingivande."
På det här viset flyttar du informationen från en slutsats som du tagit åt lajvaren till att istället bli en egenskap hos främlingen. Lajvaren är fortfarande fri att säga "Äh, min roll är naiv som sjutton. Jag går på det!". Den friheten saknas i första exemplet.

Skriv vad du faktiskt vill ha sagt.

Så, nu tycker säkert somliga att det förra exemplet är ett sånt där fall där lajvaren borde kunna känna sig fri att agera som den vill även i det första exemplet under föregående rubrik och kanske borde förstå vad intrigskrivaren menade. Men så är det inte.
Lajvaren ska alltid känna sig trygg med att lita blint på vad arr. säger. lajvaren kan inte veta om det viktiga var att att inte lita på mannen eller om det var vad mannen sa, som var viktigt. För allt vad lajvaren vet kan det finnas andra på lajvet som träffat denne opålitlige man och det kan vara en del i en större intrig (läs om pusselintriger under rubriken "typer av intriger" nedan).
Lajvaren ska aldrig någonsin behöva gissa vad det är som egentligen menades med intrigen. För om några lajvare gissar fel kan stora invecklade intriger bli ospelbara.

Som vanligt är det unga och oerfarna lajvare som tar smällen hårdast när det slarvas med sånt här, för det är de som har minst tidigare erfarenhet att grunda sina gissningar på. Tydlighet är ett effektivt sätt att hålla lajven rättvisa och tillgängliga för alla.

När är intrigföremål en bra grej?

Det korta svaret är "när de behövs".
Precis som med texten bör intrigföremål hållas till sånt som faktiskt spelar roll. Undvik "vakta skatten-intriger" och liknande. Alla intrigföremål ska ha ett syfte i spelet och det måste lämnas fritt åt lajvarna hur de väljer att använda föremålen.

Exempel: Värdeföremål kan vara ett bra sätt att hålla rövare, tjuvar, spelare och handelsmän sysselsatta, men se till att värdeföremålen faktiskt har ett värde som går att spela på. Ta inte bara en låda och kalla den värdefull. Lägg något i den, se till att detta något går att dela upp, känna igen, sälja eller byta bort, så att inte rövarbanden står där med en tom låda som de varken kan göra sig av med eller behålla. Vill du ha spelbara tjuvar och rövare på lajvet måste du se till att det finns ett hållbart sätt att göra sig av med stöldgods, till exempel hälare eller en svart marknad. Och för att detta ska funka måste det finnas en efterfråga på det som går att stjäla. Och för att det ska finnas en efterfråga måste det gå att faktiskt göra något med det där stöldbegärliga. Och det är inte roligt att spela på ett sånt nätverk utan att det är nödvändigt med lite hemlighetsmakeri. Och för att det ska kännas meningsfullt att upprätthålla hemlighetsmakeriet måste det finnas möjlighet för folk som spelar laglydiga att knäcka det hela och så vidare.
Inget existerar i en bubbla, så se till att intrigföremålen är en meningsfull del i helheten.

Om du vill använda magiska föremål, så se till att magin faktiskt är något som går att spela på; hela lajvet. Undvik föremål som bäraren blir helt besatt av eller som dränerar livskraft eller på andra sätt kapar lajvet för lajvaren som får fatt på det. Se till att alla har en ärlig chans att spela på magin. Du kan antingen visa föremålet och förklara vad det gör på mötet före lajvstart, eller så kan du sätta en lapp som beskriver hur magin funkar på själva föremålet. I det senare fallet är det jätteviktigt att du skrivet tydligt och kortfattat, så det inte blir långa avbrott i spelet medan lajvaren som kommer i kontakt med föremålet försöker klura ut vad fasen denne ska göra. Sätt gärna en offruna på lappen, så att folk förstår att lappen inte "finns" på riktigt.
 
Rätt använda är intrigföremål ett bra sätt att motivera lajvare till spel, men använd dem med måtta och aldrig utan eftertanke.

Intrigföremål och stöld

Har du varit med om det här? Arr. berättar att alla föremål som får stjälas är märkta med ett rött snöre och att dessa inte för gömmas för noga utan ska hållas i spel. Ganska snabbt inser lajvarna att det i stort sett bara är intrigföremål som är märkta och innan andra lajvdagen nått lunchtid har alla intrigföremål bytt ägare minst femton gånger och av dessa ägare är det baraen eller två som har faktiska intrigskäl att vilja ha grejerna.
Detta kan undvikas på två sätt.
Antingen så stöldmärker man över huvud taget ingenting och litar på att lajvarna själva klarar av att bedöma vad som är ok att stjäla eller ej och att lajvarna klarar av att offmärka saker som absolut inte för stjälas (som mediciner och riktiga pengar). De flesta lajvare klara det här fint och resultatet blir ett lajv där man tänker efter innan man stjäl något, man gör det inte bara för att man kan. Detta ger lajvarna lite mer utmaning vad gäller att identifiera vilka intrigföremålen verkligen är och ger en mer realistisk och jordnära upplevelse.
Den andra metoden är att man märker intrigföremålen, men samtidigt låter lajvare själva märka stöldbegärliga saker de har med sig. På det här viset skapas en stor mängd stöldbegärliga saker och det är nästan omöjligt att veta säkert vilka som är intrigföremål. Detta är ett bra sätt att lösa det om man har många unga lajvare eller många lajvare vars omdöme man inte riktigt litar på. Det tär lite på illusionen och risken att folk bara snor allt som är märkt utan eftertanke finns fortfarande, men risken att fel saker försvinner är mindre. Den här metoden lämpar sig bra för barnlajv och för lajv som har lite mindre fokus på illusion och rollspel och lite mer fokus på lek och att "vinna lajvet".

Olika typer av intriger

Solointriger:
Det här är den enklaste intrigtypen. Det här är en intrig helt inriktad på en person, ofta baserad helt på vad som skrivits i rollen.
Exempel: En kille har anmält sig med rollen Linus som jobbar som dräng på värdshuset och han har nämnt i sin rollbeskrivning att han drömmer om att bli rik.
En solointrig för Linus skulle kunna lyda: "Värdshuset ger dig inte mycket i lön. Men det finns andra sätt att tjäna pengar. Undersök var de andra i byn fått sina pengar ifrån."
Detta klarar sig helt på egen hand och behöver egentligen ingen uppföljning från resten av lajvet för att funka. Det ger Linus något att göra, och att prata om. Det är inget han inte själva hade kunnat hitta på, men ibland behövs den där lilla bekräftelsen från arr. om att rollen är läst och spelbar och ett par förslag till spelöppningar. Detta är särskilt värdefullt för förstagångslajvare, men även vi veteraner kan behöva en liten lättsmält småintrig ibland och en knuff i rätt riktning.

Parintriger:
En parintrig är en intrig som bara rör två lajvare.
Exempel: Köpmannarollen Kasper har anmälts och i rollbeskrivningen nämnt att han försöker smala in pengar för att finansiera en uppfinnare han tror stenhårt på.
Kaspers halva av intrigen kan lyda: "Du har hört att värdshusdrängen Linus vill bli rik. Om han har några pengar sparade kan han kanske övertalas att investera i projektet."
Linus halva av intrigen kan lyda: "Du har hört att Köpmannen Kasper ev. har någon plan på hur stora pengar ska kunna göras, men det kräver en investering. Om du får ihop en summa stor nog för att intressera köpmannen kanske du kan vara med på projektet."
Återigen är det här inget som lajvarna själva inte skulle kunna upptäcka inlajv, men den kan hjälpa till att knuffa igång spelet. Alla eventuella resultat av den informationen är fortfarande upp till lajvarna.

Nätverksintriger:
Det här är nästa steg på stegen och kanske den vanligaste och mest mångsidiga intrigtypen. Nätverksintriger är intriger som knyter an till varandra utan att egentligen vara samma intrig.
Exempel: På samma lajv har rollen Linda anmälts. Linda är en köpmannadotter med massor av pengar. Hon gav sig av hemifrån på egen hand för ett år sedan för hon var trött på sin familjs strikta regler och förväntningar på att hon skulle ta över familjeföretaget. Nu är hon trött efter ett års resor och äventyr och vill slå sig till ro och skaffa familj.
En nätverksintrig som knyter an till Linus roll skulle kunna lyda: "I den här byn finns inte många ogifta män i rätt ålder, men en som finns är värdshusdrängen Linus."
Man kan välja att ta med att Linus ev. kan låta sig lockas av pengar, men det kan vara roligare att lämna det osagt, eftersom det är något som antagligen kommer upp ganska fort ändå och ibland är det bättre att låta lajvarna själva upptäcka sånt. Detta gör Linus solointrig till en nätverksintrig. Man kan välja att lägga till att gifta sig rikt i hans lista på möjliga sätt att skaffa pengar, eller återigen, lämna det osagt.
Det är oftast en bra idé att tala klarspråk i i alla fall den ene partens intrig.
För att bygga ut nätverket kan man ge Kasper en koppling till Lindas familj. Om han är med på det har man har flera alternativ på hur man vill skriva intrigen.
Man kan göra en lite klurig intrig: "Kasper känner igen den där Linda, han är säker på att han sett henne förut, men var?" I en helt annan del av hans intrig kan man nämn att "Kaspers kontakt i huvudstaden är en köpman vid namn Arvid. Kasper har känt Arvid hela livet och brukade leka tillsammans med hans kusinbarn när han var yngre."
Lindas halva skulle kunna lyda: "Hon känner igen Kasper. Han är son till en av Lindas mors kusiner. Linda och Kasper har träffats många gånger förr, med det är några år sedan nu och han kanske inte känner igen henne."

Det finns egentligen ingen gräns för hur invecklade man kan göra nätverksintriger och det här är den främsta intrigtypen att använda för att få igång socialt spel och ett ypperligt sätt att tvinga roller att ta kontakt med varandra utanför gruppen de åker med. Det är också en ganska stabil intrigtyp som, om den är någorlunda skickligt skriven, inte faller platt om någon lajvare hoppar av eller inte spelar på sin intrig. Dessutom går det ofta att skriva till ytterligare småintriger efter hand utan allt för stora risker. Man kan till exempel skriva solointriger till sent anmälda eller folk man tycker kan behöva lite extra som knyter an till ett existerande nätverk och på så sätt ger lajvarna chans att få lite att spela på, utan att man behöver skriva om några befintliga intriger.

Kedjeintriger:
Den här intrigtypen är vanligast på lajv med en förplanerad linjär historia, som till exempel vandringslajv, vissa barnlajv och mysterielajv.
En kedjeintrig är en intrig är en intrig där en del leder fram till nästa som i sin tur leder vidare till den tredje och så vidare.
Det är en bra intrigtyp om man vill berätta en interaktiv historia där deltagarna guidas genom händelserna, men ändå själva upplever det som att de är de som upptäcker och upplever saker.
Det är emellertid en intrigtyp som funkar dåligt på vanliga lajv. Lajven är helt enkelt för oförutsägbara och det är alldeles för lätt att när man kommer till nästa steg i kedjan så är det inte längre det naturliga att göra eftersom övriga omständigheter på lajvet har ändrats. Dessutom räcker det att ett enda steg i kedjan fallerar för att det hela ska krascha totalt.

Pusselintriger:
En pusselintrig är lite som en korsning mellan kedjeintriger och nätverksintriger.
Man delar upp det som krävs för att uppnå ett visst mål och placerar ut det på många olika lajvare. Dessa kan sedan välja att antingen samarbeta eller sabotera för varandra. Man kan med fördel kombinera detta med nätverksintriger där alla till exempel vill fram till samma mål, men av olika anledningar.
Vill man hellre ha ett konfliktfyllt lajv kan man gör så att delarna av intrigen kan sammanställas till flera olika mål, så att det blir en kamp om vems mål som uppnås.
Det senare kan ge ett mycket dynamiskt lajv där mycket händer, men man får se upp lite så att man inte låser hela lajvet i samma intrig.

Pusselintriger lämpar sig bra för att nå fram till stora händelser. Nästan varje gång man råkar på ett potentiellt världsfall eller möjligheten att öppna en portal till någon demondimension eller för all del när rikets framtida styre ska avgöras, så är det någon form av pusselintrig som används.

Gruppintriger.

En intrig som skrivits till en hel grupp snarare än till en individ kallas för gruppintriger. De följer ungefär samma form som alla andra intriger och alla intrigtyper kan också göras som gruppintrig.
Men det finns några extra saker man måste tänka på.
Skriv i generella ordalag. Om det var viktigt förut att lämna öppet för lajvarna att agera som dessa tycker passar rollen i individintrigerna, så är det tio gånger viktigare nu, för nu ska många viljor samsas. Nu räcker det inte att intrigen är kompatibel med alla de individuella rollerna utan måste vara det med gruppen som helhet också.

Tänk också på gruppdynamiken. Nästan alla grupper har några lajvare som är försigkomna och tenderar att ta över och andra som är mer passiva och tenderar att hamna i skymundan. Det är normalt inget jätteproblem och oftast något som är upp till gruppen att hantera, men tänk på att intrigen ska vara skriven så att det inte bara är de som sitter på makten som har glädje av den. Finns det roller i gruppen som är någon form av specialister eller har kampanjroller som vart med på tidigare lajv, så försök gärna ge en nick till dessa även om det inte direkt utmärkt sig. Lämna alltid några grejer i intrigen helt öppna för alla att fundera på, om det så bara är lite spridda rykten och lite information om vad som hänt i trakten sedan förra lajvet.

Balans och skala.

Hur storslagna intriger är lagom för lajvet du skriver till?
Alla lajv har inte riktigt utrymme i varken fiktionen eller i lajvarnas tålamod för att avvärja jordens undergång, lajv, efter lajv, efter lajv...

Det bästa brukar vara att ha någon lite större händelse, något som rör många av rollerna på lajvet, men att blanda upp det med mer jordnära grejer.
Undvik att försöka pressa hela lajvet till att haka på samma grej. Det kommer alltid finnas roller som det inte faller sig naturligt för att springa ut i skogen och jaga demoner, som hellre sätter sig på ljugarbänken och tar en öl, om världen nu nödvändigtvis ska gå under. Det kommer finnas de som inte tror ett smack på att det verkligen är demonerna som är lösa och hellre låtsas som ingenting. Och det kan finnas lajvare, som arrangörernas noggranna planerande till trots, faktiskt kommit på ett sätt att avvärja hela grejen, timmar eller till och med dagar innan arr. hade tänkt att det hela skulle braka loss. Det är jätteviktigt att man som arrangör har is i magen och klarar att ta ett steg tillbaka i såna lägen och låta lajvarna göra sin grej.
När såna saker händer behövs andra saker att falla tillbaka på. Undvik att låta en enda jätteintrig härska över hela lajvet.

Samtidigt så kan allt för många småintriger och mindre viktiga händelser ge ett lajv som aldrig riktigt kommer igång. Det kan bli slentrianmässigt och lajvarna kan förlora intresset om de känner att det de gör inte riktigt får några större konsekvenser.

Har du stor varians mellan det storskaliga intrigerna som rör hela skapelsens framtid och det småskaliga som inte rör något större än Linus och Lindas ev. framtida liv tillsammans, så försök alltid få in lite mittemellan också. Annars blir de små intrigerna lätt helt överkörda och även om de är viktiga för de få, så kommer majoriteten vara så upptagna med annat att de inte bryr sig. Håller man lite fler nivåer igång samtidigt blir lajvet inte lika svartvitt och det är lättare för små intriger att få ta sin lagom lilla plats i helheten.

Balans i allt! Mellan det stora och det lilla, mellan det vardagliga och det storslagna, mellan det som är viktigt på individnivå och det som är viktigt för hela grupper, mellan arrs vision och lajvarnas vilja.