Bra-att-ha-glosor inför DöH2017

Det här är platsen för språkövningar och diskussioner som rör fiktiva språk för lajvbruk.
Post Reply
Lillith
Site Admin
Posts: 241
Joined: Sun Apr 09, 2017 3:07 pm

Bra-att-ha-glosor inför DöH2017

Post by Lillith » Sun May 21, 2017 1:25 pm

Eftersom det inte har blivit så mycket gemensamt pluggande inför Domen i år så tänkt jag lite snabbt sammanställa lite ord som är relevanta för gruppen, kampanjen etc. och som använts på tidigare Domen-lajv. Ni kanske kan dem, kanske inte, men det ger i alla fall en gemensam grund. Några är hemmabyggen, så jag drar förklaringarna efter gloslistan.

älva: lûlûkil
Klan Korp: Zagalrak
Korparnas kulle: Zagalobi kodar
kristna (människor): kruktarki
kristus: zakruksogatuga
relik: mabotun
skalle: kafak
ritual: kaushatar
ceremoni: kaushar
tävling: mund
vinnare: mundas

Namnet på älva är något vi snickrade ihop förra lajvet när älvorna ville ha ett namn på vårt språk. Det är en sammandragning av "lûl" som betyder "blomma" och "ûkil" som betyder "alltid" eller "evighet".
Ordet för kristna började vi använda innan kristnade svartblod liksom var en grej och det har blivit kvar. Så det får väl funka på samma sätt som "fransk nougat" eller "jordnötter" i att det är ett ord som har en annan innebörd än den bokstavliga betydelsen. Att ändra det nu i något försök att vara modernt inkluderande känns inte riktigt svartblodigt och lite onödigt.


Vi behöver fortfarande:
präst
munk
träna (med vapen)

Det finns ett ord för att träna, "tailat", men det kan betyd "leka" också. Vi kan använda det, bara vi är lite medvetna om att det betydelsen ligger mer åt något som inte är riktigt på allvar, snarare än att fokuserat öva in något. Men jag hittar inga bättre alternativ.
Vi kan kombinera det med "ush" för att få "stridsträning". I så fall är det bäst att sätta "ush" först, så det inte kan förväxlas med ändelsen med samma stavning.
Ett möjligt ord för "stridsträning" är alltså "ushtailat"

Är det något ni saknar, eller något vi snackat om som jag har glömt?

Yagul Shalat
Posts: 97
Joined: Sun Apr 16, 2017 10:30 pm

Re: Bra-att-ha-glosor inför DöH2017

Post by Yagul Shalat » Sun May 21, 2017 6:15 pm

Tycker att "ushtailat" blir ett jättebra uttryck för att träna med vapnen.

Post Reply