DöH 2018 Utskick: Praktisk information

Här pratar vi om allt som rör kommande lajv eller om att planera inför lajv rent allmänt.
Här kan man tipsa om bra lajv, samordna transporter, snacka gruppdynamik eller vad man nu behöver för att få ihop en bra lajvupplevelse.
Forum rules
När du gör en tråd som rör planeringen inför ett specifikt evenemang, börja alltid trådens ämne med evenemangets namn, eller en förkortning därav, för att underlätta för folk att hitta relevanta trådar. Om du använder en förkortning måste evenemangets hela namn finnas med i startposten tillsammans med en länk till information om evenemanget.
Post Reply
Lillith
Site Admin
Posts: 206
Joined: Sun Apr 09, 2017 3:07 pm

DöH 2018 Utskick: Praktisk information

Post by Lillith » Wed May 02, 2018 11:39 am

Här kommer utskicket med praktisk information.

Läs den.

Alltihop.
Praktisk information
Domen över Hjorvard 2018
För att få allt att gå smidigt och för att alla ska känna sig säkra så har vi
sammanfattat en del praktiskt information som är obligatorisk läsning inför lajvet.

Kontakt
Under lajvet är den huvudsakliga kontaktperson vår huvudarrangör Daniel Eld ,
som kan nås på telefonnumret 0763-925772

Obligatoriskt möte
På onsdagen 9 maj, kl 18.00 kommer ett obligatoriskt möte hållas utanför
värdshuset i byn. Där ska samtliga deltagare på lajvet samlas för information.
Brunnen
Brunnen är där vi alla hämtar vårt dricksvatten så här kommer ett par regler som
gäller vid brunnen. Då vi är många som ska ha vatten så gäller det att alla följer
reglerna.
● Hinken : vid brunnen står det en hink, den ska alltid fyllas med vatten när ni
hämtar vatten så det finns för nästkommande person att hälla ner i
brunnen om det inte kommer något vatten. Så fyll alltid upp den en bit.
● Hygien: ingen tvättning eller diskning vid brunnen, hämta vatten och ta med
er till hus eller till lägren.
● Ingen får hindras från att hämta vatten! Brunnen är en fredad plats då alla
behöver vatten. Står din största fiende vid pumpen precis när du tänkte
hämta ditt vatten rekommenderas du att vänta några minuter till det blir din
tur.
● Inget urinerande inom 30 meter från brunnen. Urinera på dass.
● Inget vatten : om vattnet tar slut i brunnen så får man vänta någon timme
innan det fylls på av grundvattnet.
● Köket prioriteras : köket måste alltid ha prio på vatten i brunnen så de kan
laga mat, om man inte har något att göra så uppskattas det alltid att gå
förbi köket och fråga om de behöver vatten.
Brandsäkerhet
Brand är något vi vill undvika till varje pris, så detta är regler som måste
efterföljas.
● Brandsläckare
Brandsläckare finns utplacerade i byn. Deras placering visas under det
obligatoriska mötet.
● Eldfat
Eldfat får användas där man inte har eldstad, men då måste man ha plåt under ,
och stenar runt, samt ska man ha en ruska av granris och en hink vatten. Helst en
liten brandsläckare om man har tillgång till en.
● Eldstäder
Man får bara elda i godkända eldstäder och inte gräva nya . Vid varje eldstad skall
man ha en ruska av granris och en hink vatten. Helst en liten brandsläckare om
man har tillgång till en.
● Inomhus
Ingen rökning får ske inomhus. Ingen öppen låga inomhus, lykta med glas och
skydd får användas. Även om det finns ljushållare för öppna ljus så får de ej
användas pga brandrisk. Vid de flesta husen finns det tunnor med regnvatten som
skall användas om det börjar brinna. Naturtrogna ljus med batterier får användas.
● I tält
Om det eldas i lägret så ska tälten/paviljongerna placeras i grupper om högst fyra
tält. Inom varje grupp skall avstånden mellan tälten vara minst sex meter.
Ingen eld får förekomma inom tälten, såvida inte det handlar om ett militärtält
med kamin. Då måste en eldvakt med tillgång till kniv och vatten finnas på plats så
länge det finns glöd. Inom ett avstånd av 50 m skall det finnas tillgång till
regnvattentunna med hink eller brandsläckare. Gäller även läger i skogen.
● Vid brand gäller detta:
Försök genast släcka den. Om ni inte lyckas, larma köket direkt, där de har en tuta
som ljuder vid brand. Då beger sig alla till samlingsplatsen, vilket är utanför
dassen. Varje gruppledare är ansvarig för att kontrollera att alla ur sin grupp är
där.
Larma rädda släcka gäller alltid. Vid brand som ej går att släcka måste larmtjänst
kontaktas omedelbart.
Sjukvård
Olyckor sker lätt på lajv, så vi rekommenderar alla att ha grundläggande
sjukvårdsmaterial. Vi föreslår att grupper har en ansvarig för första hjälpen och
att ta med sig lite grundläggande material. Vår sjukvårdsansvariga har gjort en
lista på egenvårdsutrustning som är bra att ha med: Plåster, skavsårsplåster,
elastisk binda, första förband, sax, pincett, nål, fästingborttagare, sårtvätt,
Mygggmedel, bindor, allergimedel, tabletter för diarre och förstoppning,
blodstillande vadd
Läs gärna https://www.1177.se/Sormland/Tema/Tips- ... -i-sommar/
Det kommer finnas sjukvårdsväskor utplacerade i olika läger och hus. Dessa finns
i värdshuset i mitten av byn, och på Korpkullen.
Sjukvårdsansvarig kommer att informera mera på onsdagsmötet.
Saker att tänka på:
I livshotande lägen, ring 112 omedelbart, vänta inte på sjukvårdare (skicka
samtidigt nån efter sjukvårdaren, men ambulansen behöver börja åka direkt, det
tar ett tag ut till byn även om man åker och möter den). Ange Bassebergs
Medeltidsby som plats.
Fördela gärna ut ansvar så att en person i gruppen alltid har ett öga på att
gruppmedlemmarna följer nedanstående råd.
Att vatten alltid finns tillräckligt och att alla dricker så fort de behöver.
Solskydd-bättre förebygga brännskador än behandla dem.
Hygien-kring matlagning och mathantering, se till att alla kan tvätta händerna
enkelt och påminn att handsprit inte hjälper på virus, man måste tvätta händerna
också.
Ta hand om skavsår och småskador med detsamma.
Glöm inte att vila, en uttröttad lajvare är lätt en skadad lajvare.
'Ansvarig ska även ha koll på ev speciella behov i gruppen (diabetes, epilepsi,
viktig medicinering etc)
Trygghetsvärdar
Lajvets trygghetsvärdar är tillgängliga för alla spelare under hela lajvet, och skall i
första hand hantera situationer och personer som blir obehagliga för dig som
spelare som du inte kan reda ut själv i samråd med dina vänner, din grupp eller
din gruppledare. I första hand önskar vi att ni försöker lösa uppkomna situationer
inom era grupper. Du som gruppledare har ansvar för din grupp.
Om det händer något i spelet som du som spelare känner dig obekväm inför, kan
du i första hand själv säga “off!” och förklara för din motspelare varför du inte
vill spela på det sättet. Det kan göras genom att viska i någons öra eller gå undan
lite så att andra som inte är berörda inte behöver störas. Men, upplever du att du
inte blir hörd och situationen känns jobbig, får du lov att skrika allt du kan. Det är
inte fel att avbryta, det är du och din upplevelse som är viktigast.
Det är ditt ansvar som lajvare att lyssna när någon säger “off”, och avbryta vad
du gör.
Om du känner dig otrygg på lajvet är du välkommen till oss trygghetsvärdar. Vi är
alltid redo att ta tag i olika situationer utifrån vad du har upplevt. Vi kommer ha
sovplatser redo om du behöver det. Vi kan även hjälpa dig med att anpassa ditt
spel eller roll om det har hänt saker som gör att du inte vill återgå till din grupp
eller roll.
Vi är också redo att hjälpa dig från lajvet om det är vad du vill.
Under hela lajvet så gäller Sveriges lagar. Det betyder att kränkningar, våld och
sexuella övergrepp är förbjudna och inte tolerans. Som trygghetsvärdar har vi rätt
att avvisa spelare från området om de inte följer lajvets regler..
Under lajvet så har vi alla ansvar för varandra. Alla spelare är ansvariga för sitt
spel och ska försäkra sig om att motspelaren inte upplever det du gör som
hotfullt eller otäckt. Självklart ska man kunna skrämmas och spela på slagsmål
och strid inlajv. Det är dock viktigt att läsa av sina motspelare om de ger en signal
på att det blir för mycket för dem. Som spelare ska man inte behöva vara rädd
som off person. Var tydlig om du upplever att någon går över gränsen, och får du
en signal om att din motspelare tycker du går över gränsen, backa och lugna ner
spelet direkt.
Kodord “Tryggve”
Under lajvet kommer vi ha ett kodord för trygghetsvärd. Det är “Tryggve”.
Om vi trygghetsvärdar kommer in och hälsar från Tryggve gäller det att lyssna,
då vill vi säga något, men väljer att stanna i karaktär. Det kan vara till exempel:
“Herr Gyllenapel, håll koll på dina snorvalpar till vakter, de borde inte skrämma
skogsfolkens barn utan vakta byn i stället.” När vi istället säger att Tryggve vill tala
med Herr Gyllenapel, så betyder det att vi vill gå off med den personen för att
reda ut en situation. Om en spelare vill signalera att den vill gå off med oss
trygghetsvärdar så frågar du efter Tryggve, så går vi till en avskild plats för att
prata. Vi kommer ha en trygghetsvärdsmarkör, och när den är placerad utanför
ett hus eller vid ett läger är den platsen “ur spel” för så länge det behövs att
hantera trygghetsärendet.
Allt som sägs i samtal är med förtroende, vi trygghetsvärdar förbinder oss att inte
sprida någon information vidare som vi får under dessa samtal. Det enda vi
sprider vidare är det vi kommer överens om tillsammans med dig som spelare.
Trygghetsvärdarna kommer att presenteras på Onsdagsmötet.

In-lajv och “off-runan”
Från onsdag klockan 21.00 till söndag klockan 12.00 är vi in-lajv inom hela
området, inklusive i hus, läger och tält. Under den tiden kommer vi att använda
off-runan.
Off-runan är en rund cirkel med ett Y i mitten, se exempel på bilden nedan.
Denna är till för att markera att en påse, en kista, ett rum, Något som innehåller
något som inte finns med på lajvet.
Ser man ett sådant märke under lajvet ska man helt enkelt bara ignorera prylen
off-runan är fastsatt på. Att placera saker som mediciner, riktiga pengar och
liknande i en påse med off-runan på rekommenderas då det berättar för alla
deltagare på lajvet att detta absolut inte får stjälas.
Tänk dock på att inte placera saker som är viktiga för fiktionen under off-runan.
Det är inte tillåtet att gömma saker in-lajv på det viset.

För att förhöja spelupplevelsen försök hålla allt offigt ur synhåll. Alltså inga
petflaskor, plastpåsar osv får synas. Självklart får man ha överseende med detta
vid matlagning och vid tillfällen då det inte går att undvika, men i så stor grad som
möjligt måste du försöka hålla allting in.

Mobiltelefoner ska vara helt avstängda eller på ljudlöst utan vibrationer och skall
inte plockas fram där någon kan se dem.
Försök med andra ord hålla illusionen om världen vi befinner oss i levande till så
stor grad som möjligt, så att du bidrar till att ge alla deltagare en fantastisk
upplevelse, i en fantastisk värld.

Tips på saker att ta med sig
Då det är många som äter på värdshuset så ska alla som äter där med sig egna
matkärl och bestick för att äta.
Ett ombyte att ha på sig om man blir blöt är även det en bra idé. Kom ihåg att ta ett
par skor som man är bekväma i, så man slipper skoskav. Extra strumpor och
underkläder är alltid bra att ha med sig.
Batteriljus eller lyktor, stormlyktor funkar utmärkt. De som har tar gärna med sig
en brandsläckare med. Om ni ska bo i skogen ta med en hink för vatten.
För alla gäller att ni själva skall ha med er något att sova i eller under. Tänk på att
det är kallt om natten. Något att sova på är bra, det kommer vara kallt om
nätterna.
En tumregel gällande utrustning är “syns inte, finns inte”. Vi skall alla sträva efter
att upprätthålla illusionen av en vikingatida/medeltida/fantasy-värld. Om du
döljer en modern sovsäck under yllefilten eller ett modernt underställ under
tunikan, det skadar ingen, men tänk på att hålla sådana saker dolda.

Dass
Vid vändplanen utanför byn finns fyra stycken dass, varav ett är
handikappanpassat. Då vi kommer vara 500 deltagare så kommer trycket på
dessa vara stort.
Förhållningsregler dasset
Håll snyggt efter er, lämna det som ni vill hitta det.
Städning kommer att ske två gånger om dagen.
Det kommer alltid finnas papper på stora toaletten om det är slut på de mindre,
hjälp till att fylla på.
Vid dassen är det IF-regler som gäller. Alla har rätt att använda dem och ingen ska
bli bortmotad. Man får inte heller slå ner någon vid dassen eller döda/råna
dasskön.
Utanför dassen finns det vatten att tvätta händerna i, använd detta. Men var
försiktiga med vattnet, låt inte kranen rinna, blöt händerna, tvåla in, skölj och
sprita händerna.
Att ha en egen rulle dasspapper med sig hemifrån kan vara en bra ide. Det
kommer finnas folk som kontrollerar dassen då och då men ibland tar pappret
slut.
Låset på utsidan = ledigt, Låset av på utsidan=upptagen, dra inte i dörrarna så
låsen går sönder.
Bara toalettpapper i toaletten. Allt annat skräp i sophinken med påse.
Vid offen kommer det även finnas bajamajor.

Parkering
Det är viktigt att ingen ställer sig på vägen under någon längre stund. Töm bilen
snabbt, lägg sakerna vid sidan av vägen eller vändplanen och kör bilen till
parkeringen omedelbart. Det kommer vara många som anländer och det är
nödvändigt att alla följer reglerna för att undvika att kaos uppstår.
Arrangörer och personer med parkeringstillstånd kommer få parkera bredvid
offen, och alla andra parkerar vid den gamla parkeringen, eller vid Kyllås
skidbacke vid behov. För att komma till Kyllås backe från Berghem så kör du ner
för kullen, svänger vänster i t-korsningen och sedan ner till Nyholm. I Nyholm kör
du rakt fram i korsningen och därefter kommer du hitta parkeringen på höger
sida vägen. Därifrån kommer det finnas möjlighet att få skjuts upp till byn.
Det kommer finnas bil- och parkeringsvakter. Var god följ deras instruktioner. De
talar om när ni får köra och hur ni kan parkera.
Tänk på att ge utrymme till utryckningsfordon.

Incheck
Incheck börjar vid 12 på onsdagen den 9 maj inne i byn.Vid incheck så ska alla
veta vilken grupp man tillhör, och eventuella vapen och rustningar skall
kontrolleras av utsedd vapenkontrollant. Det kommer finnas
incheckningsfunktionärer som visar folk till läger och hus.

Utcheck & Städ av hus och läger
Utcheck börjar när lajvet är slut på söndagen den 28 maj kl. 12.00. Ingen får
lämna området förrän det hus/den lägerplats du bott i är kontrollerade av någon i
arr-gruppen, och du har anmält utcheck hos ansvarig funktionär. När du är
utcheckad kan föraren av din grupps bil få skjuts ner till parkeringen.
Se till att husen eller lägerplatsen ni bott i är städade och kontrollerade innan ni
checkar ut, och släng alla sopor i containern vid dassen. En ostädad lägerplats
eller hus kan resultera i att en faktura för städning skickas till de personer som
använt den lägerplatsen eller det huset. Lämna huset eller platsen finare än när du
kom så har du bidragit till byns skötsel, som görs av en förening med enbart hjälp
av frivilliga som ger av sin tid för att göra det möjligt att hålla lajv och ha en fin
by att vara i år efter år.
Sköter alla sig så underlättar det otroligt mycket för oss som ska städa området.
Övriga regler
Vi kommer vara fler på Domen än någonsin tidigare. Det betyder att vi mer än
någonsin behöver ta hänsyn till varandra och platsen. Var rädd om varandra och
naturen. Bryt inga levande kvistar och ta inte ved från träd. Ni får gärna använda
nedfallna grenar och tidigare fällda träd. Ta med såg då den huggna veden är till
värdshusen.

När SOS behöver tillkallas:
Ring 112. De vill veta Ditt namn, kontaktuppgifter och vad du behöver:
ambulans/brandkår/polis.
- Vid ambulans: Hur många skadade/sjuka, vad har hänt, typ av skada/sjukdom och
symptom + livstecken, vad som har gjorts och görs för den skadade?
- Vid brandkår: Vad händer? Vad behövs? Brand/räddning
- Vid polis: Vad händer och vad behövs?

Var ska tillkallad hjälp åka?
Korsningen ca 500 meter söder om Basseberg, Skillingaryd .
Exakta koordinater till byn:
GPS-system RT90 eller SWEREF för SOS Alarm och läs upp siffrorna. Tala lugnt och
tydligt! RT90:6373134, 1387951 ELLER SWEREF99:6370174, 436287
Vägbeskrivning från Skillingaryd: kör genom samhället till korsningen “Nya
Åkersvägen/Källeliden/Valdshultsvägen”. Fortsätt västerut på väg 680, till Nyholm. Sväng
höger på väg 638 mot Basseberg. Första väg till höger, ta höger. Har ni kommit till
Basseberg har ni kört för långt.
Skicka en person till korsningen för att möta upp räddningstjänsten.
När tid för det medges: meddela arrangör/funktionär att ambulans tillkallats.
Jag har skrivit ut sista stycket, det om vart man ska hänvisa en ev. utryckning och kommer lägga den lappen inuti första hjälpen- kudden, så vet alla var den finns.

Yagul Shalat
Posts: 73
Joined: Sun Apr 16, 2017 10:30 pm

Re: DöH 2018 Utskick: Praktisk information

Post by Yagul Shalat » Wed May 02, 2018 11:49 pm

Uppfattat! :)

Post Reply