Page 1 of 1

Månadens glosor: Augusti

Posted: Wed Aug 09, 2017 11:22 am
by Lillith
Månadens tema är smink och det är ju en offaspekt av vår hobby, så månadens glosor fokuserar på fysiska attribut, alltså det vi använder sminkeffekterna för att uppnå.

näsa: snosh
öra: kasnog
mun: bugd
huggtand: kâsak
öga: auga
vacker: mîr
ful: groz